เอนไซม์ (Enzyme) คือกุญแจของชีวิตอย่างไร

เอนไซม์(Enzyme)คืออะไร? เอนไซม์ คือโปรตีน มีคุณสมบัติเร่งปฏิกิริยาเคมีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิ่งที่มีชีวิต ถ้าร่างกายขาดเอนไซม์ หรือเอนไซม์หยุดทำงาน ชีวิตก็จะดับสิ้นไป (Every significant life process in dependent on enzyme activity).

เอนไซม์ สำคัญต่อร่างกายและชีวิตคนเราอย่างไร? เอนไซม์ คือ ตัวเร่งของปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของมนุษย์

เอนไซม์มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต ดังนั้น เอนไซม์จึงสำคัญต่อทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย คือในทุกๆเซลล์ของร่างกายซึ่งมีรวมกันมากกว่า 60 ล้านล้านเซลล์ ซึ่งถ้าหากร่างกายคนเราไม่มีเอนไซม์ ร่างกายก็จะไม่มีการหายใจ ไม่มีการย่อยอาหาร ไม่มีการเจริญเติบโตของร่างกาย การคิดและแม้แต่การนอนก็ต้องใช้เอนไซม์ (ถ้าขาดเอนไซม์แล้วชีวิตย่อมอยู่ไม่ได้)

Enzymes also regulate tens of thousands of other biochemical functions that take place in the body every day. Even thinking involves ‘enzymes’. Without enzymes, seeds would not sprout, fruit would not ripen, leaves would not change, and life would not exist.

เอนไซม์ แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. เอนไซม์จากอาหาร (Food Enzyme) พบในอาหารดิบ เอนไซม์จากพืช(Plant Enzyme) และเอนไซม์จากสัตว์(Animal Enzyme

2. เอนไซม์ย่อยอาหาร(Digestive Enzyme) เป็นเอนไซม์ที่ผลิตโดยร่างกาย ส่วนใหญ่จะผลิตจากตับอ่อน (Pancreas) เพื่อใช้ย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร ที่เรารับประทานเข้าไป ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหาร(Nutrient) ที่มีคุณค่า

3. เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic Enzyme ) เมตาบอลิค เอนไซม์ เป็นเอนไซม์ที่ผลิตในเซลล์ และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี เพื่อการเผาผลาญสารอาหารและสร้างพลังงาน สร้างภูมิต้านทาน สร้างความเจริญเติบโต ตลอดจนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆ ซึ่งจะต้องอาศัยเอนไซม์เมตาบอลิคนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

หน้าที่สำคัญของเอนไซม์มีอะไรบ้าง?

หน้าที่สำคัญของเอนไซม์กับร่างกายมนุษย์ เป็นความจริงที่ชีวิตอยู่ไม่ได้หากขาดเอนไซม์ เพราะไม่มีปฏิกิริยาเคมี เอนไซม์จะย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นสารอาหารและมีขนาดเล็กพอที่จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้เข้ากระแสดโลหิตเพื่อนำไปสร้างกล้ามเนื้อ ผลิตฮอร์โมน สร้างระบบภูมิคุ้มกัน ฯลฯ ให้กับร่างกาย ถ้าย่อยอาหารได้สมบูรณ์ ก็จะได้สารอาหารที่ดีซึ่งเป็นความต้องการของร่างกายมนุษย์

สิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ คือ

1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถสร้างเอนไซม์ขึ้นมาใช้เอง ด้วยความสามารถในการผลิตที่แตกต่างกันไป
2. เอนไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ ถ้าย่อยได้ไม่ดี ถึงแม้จะกินอาหารที่แสนดีและมีคุณภาพมากแค่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นต่อร่างกาย
3. เอนไซม์ควบคุมและเร่งปฏิกิริยาเคมีทุกชนิด ถ้าไม่มีเอนไซม์ ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ช้า จนชีวิตไม่สามารถรออยู่ได้ เปรียบเสมือน “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้”
4. เอนไซม์จะถูกทำลายได้ง่ายโดยความร้อนที่สูงเกิน 118 อาศาฟาเรนไฮด์ หรือเรียกอีกนัยว่า “เอนไซม์มีความเปราะบางมาก”
5. เอนไซม์แต่ละชนิดทำหน้าที่แตกต่างกัน และจะทำปฏิกิริยาเคมีจำเพาะกับสารตั้งต้น ที่ถูกกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถทำหน้าที่ทดแทนกันได้ เช่น เอนไซม์ชนิดย่อยแป้งไม่สามารถย่อยโปรตีน เอนไซม์ชนิดย่อยไขมันไม่สามารถย่อยแป้งได้
6. การแช่แข็งเอนไซม์ จะไม่สามารถทำลายเอนไซม์ส่วนใหญ่ได้
7. หากร่างกายขาดเอนไซม์ ส่วนใหญ่เพราะไม่รักษาสุขภาพของตนเอง แต่บางกรณีอาจเกิดจากปัญหาทางพันธุกรรม (โรคที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่)
8. เอนไซม์บางชนิดจะส่งเสริมภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานโรคโดยอัตโนมัติ บางชนิดส่งเสริมการทำงานของหัวใจมนุษย์ เอนไซม์แต่ละอย่างมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป
9. เอนไซม์ที่มีระดับต่ำ (Low Enzyme Level) ในร่างกาย จะเชื่อมสัมพันธ์กับโรคต่างๆที่เป็นความเสื่อม คือ ถ้าร่างกายขาดเอนไซม์ต่ำมากเกินไป โรคแห่งความเสื่อมก็เกิดขึ้นมากมายตามมา เช่น ถ้าตับผลิตเอนไซม์ได้น้อย ท้องก็จะผูก ลำไส้อักเสบตามมา ปากเหม็นมีกลิ่นปากตามมา ส่งสัญญาณการเจ็บป่วยในร่างกาย

Important things to remember about enzymes

1. Every living thing produces enzymes.
2. Enzymes act as catalysts to speed the breakdown of foods.
3. An enzyme controls chemical reactions.
4. Enzymes are very specific in action. Each enzymes in designed to work on specific
5. Optimum temperature is 45 degrees to 140 degrees . Freezing will not harm enzymes, they will be fully active after thawing. Temperatures above 140 degrees will destroy enzymes.
6. Optimum pH range is 6.0 to 11.0. The optimum activity varies by enzyme.
7. Some enzymes strengthen the immune system and fight viruses and other diseases.
8. There are enzymes that regulate the functioning of the heart; others in the retina .

9. Enzyme deficiencies are behind genetic diseases.
 

ถ้าร่างกายขาดเอนไซม์จะเกิดอะไรขึ้น?

เอนไซม์มีหน้าที่สำคัญในการสร้างมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ จากไข่ที่ผสมกับอสุจิ เซลล์เดียวเติบโตมาจนรวมตัวกันเป็น 60ล้านล้านเซลล์ ต่อมาเอนไซม์ก็ยังมีหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร เอนไซม์สามารถจำกัดของเสียในร่างกาย โดยเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอม ดังนั้น เอนไซม์จึงทำให้หลอดเลือดสะอาด แม้ว่าวิตามิน เกลือแร่ โปรตีน ฮอร์โมน และสารอาหารต่างๆ ที่สำคัญต่อร่างกาย ชีวิตและสุขภาพ แต่โดยเอนไซม์เท่านั้นที่จะทำให้สารต่างๆดังกล่าวทำงานตามคุณสมบัติของมันได้ หากให้มันอยู่ด้วยตัวของมันเอง ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าไม่มีเอนไซม์ ทุกอย่างทำปฏิกิริยาเคมีไม่ได้เลย จนมีผู้กว่าไว้ว่า “เอนไซม์คือพลังงานชีวิต” (Life Force) เพราะถ้าระดับของเอนไซม์ในร่างกายเกิดลดต่ำหรือมีปริมาณไม่เพียงพอ ทำให้ทุกระบบการทำงานของชีวิตหยุดทำงานทันที

เมื่อร่างกายขาดเอนไซม์ ก็ต้องหาเอนไซม์เสริมทานสิ

เอนไซม์ที่ใช้เป็นอาหารเสริม (Enzyme Suupplement) ในปัจจุบันจึงต้องผลิตมาจากธรรมชาติ และส่วนใหญ่ใช้ในรูปของเอนไซม์ย่อยอาหารโดยสกัดจากพืช (Food Plant Enzyme)
การใช้เอนไซม์เป็นอาหารเสริม ก็จะทำให้ผู้ป่วยประหยัดเอนไซม์ย่อยอาหารในร่างกาย เพื่อเอามาทำหน้าที่เป็นเอนไซม์เมตาบอลิค (Metabolic Enzyme) ไว้ใช้ต้านทานโรคและซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอ และช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น
(When the body’s enzyme levels are high, disease disappears. When low-disease appears and eventually kills.)

about
Enzyme by Gig

Meet Our Team

Our team members take great pride in being a part of the Gig Enzyme Network, advancing our dedication to wellness and making people's lives better.

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Miss. Wilaiwan Prasertsuwan

Chief Executive Officer

Quos quia provident consequuntur culpa facere ratione maxime commodi voluptates id repellat velit eaque aspernatur expedita. Possimus itaque adipisci.

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Mr.Hush Raven

Co-Owner

Quos quia provident consequuntur culpa facere ratione maxime commodi voluptates id repellat velit eaque aspernatur expedita. Possimus itaque adipisci.

Free HTML5 Templates by gettemplates.co

Miss. Alex King

Co-Owner

Quos quia provident consequuntur culpa facere ratione maxime commodi voluptates id repellat velit eaque aspernatur expedita. Possimus itaque adipisci.

Support Center

If you need any help, Gigzy Enzyme will always ready to help you.